ZWANGERSCHAP EN BEVALLEN IN TIJD VAN CORONA

Corona en zwangerschap
Op basis van de informatie waarover wij momenteel beschikken zijn we van mening dat corona geen risico’s inhoudt voor jouw zwangerschap. Er is ook geen reden om wegens corona besmetting een keizersnede of te doen of ingeleid te worden.

Kan ik nog op raadpleging komen?
De zwangere vrouw kan nog steeds, bij voorkeur alleen, op raadpleging komen. De toegang is via spoedgevallen. Je afspraak met de gynaecoloog en met dr. Leroy voor echografie gaat door. Aan de spoedgevallendienst zal je gevraagd worden of je koorts hebt en verkouden bent. Indien niet kan je doorgaan naar de raadpleging. Je partner mag vanaf nu wel aanwezig zijn op de raadpleging. Omwille van social distancy in de wachtzaal wordt gevraagd om niet te vroeg te komen om de wachtzaal niet te overbelasten. Als u te vroeg bent op de raadpleging kan u wachten in de cafetaria of in de tent vooraan het ziekenhuis. Uw partner kan niet wachten in de wachtzaal. U kan hem verwittigen als u in de consultatieruimte binnengaat zodat jullie beiden kunnen aanwezig zijn.

De suikertesten bij de vroedvrouw gaan nog steeds zoals gepland door. Daar kom je bij voorkeur alleen op raadpleging.
Indien je koorts hebt én verkouden bent, kan je niet op de raadpleging gezien worden, tenzij in dringende gevallen. Dan word je via spoedgevallen doorverwezen naar de gynaecoloog.

Hoe kom je naar de verloskamer?
Overdag kom je het ziekenhuis binnen via de spoedgevallendienst. Als je klachten hebt van koorts en verkoudheid zal je een masker krijgen en ga je naar de verloskamer.
Vanaf 20 uur kom je binnen via de spoedgevallendienst. Daar zal je begeleid worden naar de verloskamer. Bij klachten van koorts en verkoudheid krijg je ook een masker.

Hoe zorgen wij voor jou op de verloskamer en op de materniteit?
De arbeid en de bevalling verlopen zoals steeds met de goede zorgen van de vroedvrouw en de gynaecoloog. Je wordt continu gemonitord en wij dragen beschermende kledij (schort, handschoenen, bril, masker).

Wanneer u moet bevallen wordt u getest op corona. Een geplande sectio of inductie wordt 2 dagen op voorhand gescreend in de wiscontainer, de gynaecoloog zal u een afspraak geven.
Wanneer u op verloskamer komt zal de vroedvrouw op verloskamer een wisser afnemen.

Indien nodig gebeurt de afname van de test  door de vroedvrouw in beschermende kledij bij opname in de verloskamer. Door middel van een wisser in de neus kan dit via een sneltest bepaald worden. Na 3 uur weten wij het resultaat. Als je positief test, kunnen wij met de gepaste zorg je bevalling en geboorte van je kindje optimaal begeleiden. Je hoeft je echt niet ongerust te maken.

Indien de test positief is zijn er twee mogelijkheden :

 • Als je ziek bent, gaan wij verder met de procedure: bij de geboorte van je kindje is direct huidcontact niet mogelijk. Het kindje wordt opgevangen door de vroedvrouw, aangekleed en komt bij jou terug. Je draagt een schort, masker en handschoenen. Nadien zal je kindje in quarantaine geplaatst worden en verblijven op de neonatologie. Je kindje wordt daar getest (twee maal met 24 uur tussen). Dit gebeurt door afname van wisser in de mond. Wegens risico op besmetting is het niet mogelijk om zelf naar de neonatologie te gaan, wij brengen je kindje naar de kamer in een transportcouveuze. Je mag je kindje zien zoveel als mogelijk, steeds met beschermende kledij (schort of slaapkleedje, masker en handschoenen). Als je kindje op de neonatologie verblijft, hebben wij een webcam zodat je steeds je kindje kan zien. Rechtstreeks borstvoeding geven is wegens risico op besmetting niet mogelijk. Je kan afkolven en de melk in een flesje geven met beschermende kledij.
 • Als je niet ziek bent dan kan je kindje in een couveuze bij jou op verloskamer en op de kamer verblijven. Je kan wel rechtstreeks borstvoeding geven mits het dragen van beschermende maatregels (slaapkleedje, masker en handschoenen).
 • Een zieke partner (hoest, koorts, verkoudheid, luchtwegproblemen) van de moeder kan niet bij de bevalling aanwezig zijn en ook daarna niet op bezoek komen.
 • Een gezonde partner van de moeder mag bij de bevalling aanwezig zijn. De partner maakt bij de bevalling een keuze tussen twee bezoekregelingen.
  Tijdens het volledige ziekenhuisverblijf 24 uur op 24 op de kamer blijven. Rondlopen in de gangen van de materniteitsafdeling moet tot een minimum beperkt worden.
  Als de partner liever niet 24 uur op 24 op de kamer blijft, kan hij/zij 1 keer per dag op bezoek komen zonder tijdslimiet. Blijven slapen is in dat geval niet mogelijk. Het bezoek mag enkel op de kamer, niet in de gangen.
 • Alleenstaande moeders kunnen één gezonde persoon als partner aanduiden, waarvoor dezelfde regels als hierboven gelden.
  Wij begrijpen zeer goed dat deze situatie onaangenaam is en helemaal niet strookt met de verwachtingen die je had. We willen je hierin helpen en begeleiden. De gynaecoloog, kinderarts en de vroedvrouwen staan steeds klaar om je vragen te beantwoorden en je te helpen in deze uitzonderlijke omstandigheden.

Word ik getest op Corona ?
Iedereen wordt getest op corona. Een geplande sectio of inductie wordt 2 dagen op voorhand gescreend in de wiscontainer, de gynaecoloog zal u een afspraak geven.
Wanneer u op verloskamer komt zal de vroedvrouw op verloskamer een wisser afnemen.

Bezoek
Enkel je partner mag op bezoek komen. Indien je een corona-besmetting hebt, gaat je partner samen met jou in quarantaine in het ziekenhuis. Hij kan het ziekenhuis verlaten mits begeleiding en het dragen van beschermende kledij. Hij kan de kamer tijdens het verblijf niet zomaar verlaten. Dit is een isolatiemaatregel.

Prenatale raadpleging
De prenatale raadpleging gaat verder voor:

 • Monitors
 • Opmaak dossier en suikertest (24 weken)
 • Raadpleging bij de vroedvrouw als voorbereiding voor een keizersnede

Je komt binnen langs de dienst spoedgevallen waar je gegevens zullen gevraagd worden. Nadien word je toegelaten tot het ziekenhuis.

Hoe lang verblijf ik op de materniteit?

De verblijfsduur in het corona tijdperk is onveranderd. Dit betekent dat je 3 dagen na de bevalling in het ziekenhuis kan verblijven. De moeder-kind afdeling is gelegen is een aparte vleugel van het ziekenhuis. De vroedvrouwen werken ook enkel op de moeder-kind afdeling en worden niet ingezet op andere afdelingen van het ziekenhuis. Daardoor is de kans dat je op de afdeling besmet wordt met corona zeer klein. Door het gebruik van maskers en het toepassen van handhygiëne ben je veilig in het ziekenhuis. Om die reden is vroegtijdig het ziekenhuis verlaten niet altijd een goed idee. Zeker als je bevallen bent van je eerste kindje of wanneer je je onzeker voelt kunnen de vroedvrouwen op de afdeling je steeds goede raad geven. Het is van groot belang om een vroedvrouw aan huis te hebben als je het ziekenhuis verlaat. Zij zal de verdere zorg voor jou en je kindje opnemen.

WOMAMA
De raadpleging aan huis (WOMAMA) gaat verder door. Als je of iemand van de familieleden koorts heeft EN verkouden is, gelieve dit te melden aan de materniteit : 03/491 21 85. Het bezoek bij jou wordt als laatste op de dag ingepland en wij dragen beschermende kledij.

Hebt u na het lezen van deze info, nog praktische vragen, dan kan u deze stellen via onderstaand invulformulier.

Het team vroedvrouwen, gynaecologen en kinderartsen.