Opname?

-Meest voorkomen redenen voor opname

  • regelmatige contracties (+/- elke 5 min. gedurende één uur)
  • vruchtwaterverlies
  • indien je je baby minder voelt bewegen
  • vaginaal bloedverlies
  • aanhoudende hevige buikpijn
  • aanhoudende hevige hoofdpijn
  • indien je wordt opgenomen voor een geplande keizersnede
  • indien je bevalling wordt ingeleid
  • bij elke vorm van onzekerheid

Bij twijfel neem je steeds contact op met je gynaecoloog, huisarts of met de verlosafdeling.