Aanmelden?

Waar meld je je aan?

Overdag vanaf 7 uur meld je je aan via de hoofdingang. Vanaf 21u kom je binnen via de spoedgevallen. Van hieruit zal men je naar de verlosafdeling begeleiden. Daar zal een vroedvrouw je verwelkomen in de onderzoekskamer. Zij zal luisteren naar je klachten, de nodige vragen stellen en een aantal onderzoeken doen. Eens ze voldoende gegevens heeft, zal ze contact opnemen met je gynaecoloog die het verdere beleid zal bepalen. In geval van opname voor een bevalling wordt je opgenomen op één van onze arbeidskamers.

In het verloskwartier wordt geen bezoek toegelaten. De aanstaande moeder wordt bijgestaan door haar partner of door één vertrouwenspersoon naar keuze.