5 EURO BIJ ELKE GEBOORTE

Sinds enkele jaren zoekt het team gynaecologen een duurzaam ontwikkelingsproject om vanuit de associatie te steunen. Dit vanuit het besef dat het leven van elk van ons helemaal bepaald wordt door de plaats waar je moeder je op de wereld zet. Wereldwijd sterven nog steeds veel vrouwen tijdens de zwangerschap of bevalling. 

In België behoort de peripar-tale sterfte van moeders en hun kinderen gelukkig tot de laagste van de wereld. Maar in ontwikkelingslanden overleven 300 tot 1000 vrouwen per 100 000 hun bevalling niet.

Sinds geruime tijd ben ik één van de vele meters en peters die vanuit België een kind en zijn familie in Senegal steunen via de vzw ‘Toekomst voor Senegal’. We bewonderen de onbaatzuchtige energie die uitgaat van de drie koppels die de stuwende kracht zijn achter deze organisatie. Wat startte als een klein project is intussen uitgegroeid tot een school met 700 kinderen, een apotheek, een verpleegpost en een bakkerij. In het voorjaar is de bouw van een materniteit gestart.

Elke keer als een moeder in Lier bevalt, verhoogt de kans dat een moeder en kind in Senegal de bevalling overleven.Kathleen Wuyts 

Alle collega’s waren onmiddellijk enthousiast om mee de schouders te zetten onder dit mooie project. Vanaf 1 december 2019 geven wij bij elke geboorte in Lier 5 euro voor de verdere ontwikkeling en uitbouw van deze materniteit. 

Het geeft ons een positief gevoel te weten dat voor elke moeder die in Lier bevalt, de kans verhoogt dat een Senegalese moeder en/ of kind de bevalling overleeft.
En wie weet, kunnen we in de nabije toekomst een delegatie vanuit Lier naar Senegal sturen om lokaal dit project verder te begeleiden.