VACCINATIE COVID

De afdeling gynaecologie en verloskunde van het Heilig-Hartziekenhuis Lier staat alvast volledig achter de huidige COVID-vaccinatiecampagne. Uit recente studies is bewezen dat het recent goedgekeurde vaccin zeer effectief is. Het COVID-19-vaccin bevat geen levende virussen en kan nooit COVID-19 veroorzaken.

Is het vaccin wel veilig te gebruiken? Het recent ontwikkelde vaccin werd uitgebreid onderzocht en heeft een zeer goed veiligheidsprofiel. In de ontwikkeling werden meer vrijwilligers ingesloten dan in de meeste andere vaccinstudies.

Het feit dat het vaccin snel op de markt is, is een verhaal van voorrang, niet van snelheid. Alle fases in de ontwikkeling werden overlappend opgestart. Dit betekent concreet dat alle fases minstens even lang duurden, maar efficiënt werden uitgevoerd.

 

Richtlijnen in verband met de vaccinatie bij zwangeren

  • Advies aan zwangere: de Hoge Gezondheidsraad (HGR) systematische vaccinatie aan. Zwangere kunnen zich via hun huisarts aanmelden voor de hoog risico lijst.
  • Advies aan vrouwen met zwangerschapswens: Alle vrouwen en hun partners die wensen zwanger te worden geadviseerd zich te laten vaccineren.
  • Advies aan vrouwen die borstvoeding geven: Alle vrouwen en hun partners die wensen zwanger te worden geadviseerd zich te laten vaccineren

Wat vandaag geldt, kan morgen anders zijn. Van zodra er nieuwe inzichten beschikbaar zijn zullen we u hierover informeren.