Vaccinatie COVID

De afdeling gynaecologie en verloskunde van het Heilig-Hartziekenhuis Lier staat alvast volledig achter de huidige COVID-vaccinatiecampagne. Uit recente studies is bewezen dat het recent goedgekeurde vaccin zeer effectief is. Het COVID-19-vaccin bevat geen levende virussen en kan nooit COVID-19 veroorzaken.


Is het vaccin wel veilig te gebruiken? Het recent ontwikkelde vaccin werd uitgebreid onderzocht en heeft een zeer goed veiligheidsprofiel. In de ontwikkeling werden meer vrijwilligers ingesloten dan in de meeste andere vaccinstudies.


Het feit dat het vaccin snel op de markt is, is een verhaal van voorrang, niet van snelheid. Alle fases in de ontwikkeling werden overlappend opgestart. Dit betekent concreet dat alle fases minstens even lang duurden, maar efficiënt werden uitgevoerd.

 
Wat met vaccinatie en zwangerschap? Momenteel zijn de studies hieromtrent nog lopende en zijn er op dit moment weinig gegevens. Verwacht wordt dat in de komende weken de EMA (European Medicines Agency) hierover een advies zal uitbrengen, net zoals in de VS en het VK.