Het Heilig-Hartziekenhuis lanceert Womama, een nieuwe dienst voor aanstaande en jonge moeders:

Lier, 11 januari 2017 – Het Heilig-Hartziekenhuis van Lier lanceert een nieuwe dienst voor aanstaande en jonge moeders: Womama. Een mobiele vroedvrouwenservice die 7 dagen op 7 thuiszorg biedt aan pas bevallen mama’s. Een uniek aanbod in de zuid-Antwerpse regio.

Algemeen directeur dr. An De Cuyper vertelt: “Bevallen met een verkort ziekenhuisverblijf, van vier naar drie ligdagen, is een van de thema’s uit de hervorming van de ziekenhuisfinanciering van minister De Block. Daarnaast wordt de moeder en kind unit van ons ziekenhuis binnenkort volledig vernieuwd waardoor tijdelijk slechts de helft van het aantal bedden ter beschikking zal zijn. De combinatie van beide factoren heeft een nieuw initiatief in het leven geroepen: de mobiele vroedvrouwen. Inhouse vroedvrouwen die 7 dagen op 7 (inclusief feest- en zondagen) de extra dagen thuiszorg aanbieden die pas bevallen moeders niet meer in het ziekenhuis kunnen genieten.”

Deze nieuwe dienst kreeg de naam Womama, dat moederhuis in het Afrikaans betekent. “We zochten een frisse, nieuwe naam om dit initiatief vorm te geven” vertelt Brigitte Reyntjens, zorgcoördinator. “Een naam die een gevoel van persoonlijke betrokkenheid en vertrouwen geeft, maar tegelijk ook dynamisme en innovatie uitstraalt. Voor ons staat Womama gelijk aan deze waarden.” Wie een half oog dichtknijpt, leest er zelfs “woman” of “mama” in…

Professionele zorg voor en na bevalling
Na het ontslag uit het ziekenhuis zijn er twee vaste huisbezoeken gepland: één op dag 4 en één op dag 5 of 6. Afhanke¬lijk van de noden van de pas bevallen moeder kan het aantal uitgebreid worden. “Het vroedvrouwenteam dat al instond voor de prenatale consultaties in het ziekenhuis breidt dan ook uit van 5 naar 6 medewerkers.
Bovendien worden ze in een roterende planning ingezet. Ze blijven met andere woorden dus ook op materniteit en in de verloskamer van het ziekenhuis werken en behou¬den zo de nodige voeling met de pa¬tiënten en de werkvloer” legt Brigitte Reyntjens uit.
“Bevallen is een heel natuurlijke gebeurtenis en de perinatale zorg bereidt de toekomstige ouders voor op de bevalling en het beginnend ouderschap. Tijdens de prenatale raadpleging krijgen de moeders in spé gezondheidsvoorlichting, info over manieren van bevalling, voeding van de pasgeborene en vele praktische zaken. Na het korte verblijf in het ziekenhuis kunnen de moeders en hun kind genieten van een optimale zorg door een vertrouwd gezicht in hun vertrouwde omgeving. Deze thuiszorg gebeurt, zeker in het geval van problemen, steeds in overleg met de betrokken artsen en huisartsen. Bevallen in het H.-Hartziekenhuis is een totaalpakket: de gynaecoloog, kinderarts, Womama en de huisarts zorgen ervoor dat de zwangerschap, de bevalling en de zorg voor het pasgeboren kind verlopen in een huiselijke, veilige en natuurlijke omgeving. Een unieke ervaring voor de ouders en de zorgverleners ” aldus dr. Sabine Dobbelaere, medisch diensthoofd en gynaecoloog.