Fysiologische keizersnede

Direct huidcontact tussen moeder en baby is belangrijk voor een goede moeder- kind binding. Zelfs tijdens een keizersnede is dit mogelijk.

Na de geboorte kijkt de kinderarts de baby na en de vroedvrouw geeft de eerste zorgen. Nadien wordt de naakte baby op de borstkas van de moeder gelegd zodat een direct huidcontact mogelijk is. Een verwarmd dekentje wordt op de rug van de baby gelegd. De baby krijgt ook een muts om afkoeling via de hoofdhuid te voorkomen. Hij blijft liggen tijdens het verdere verloop van de keizersnede.

Na de keizersnede worden moeder en kind in bed gelegd. De baby blijft dichtbij de moeder.

Als de keizersnede goed verlopen is, zullen moeder, baby en partner teruggaan naar de verloskamer voor verdere observatie gedurende een tweetal uur.

Ook wordt de voeding hier opgestart. Nadien word je met jouw baby naar de materniteit gebracht waar de vroedvrouw je onthaalt en meer informatie geeft over je verblijf.

BELANGRIJK: Een fysiologische keizersnede is enkel mogelijk indien de toestand van de moeder en de baby dit in veilige omstandigheden toelaat.